גיא פרטנרס היא חברה ישראלית מובילה לניהול קרנות גידור – נוסדה ומנוהלת משנת 2013 על ידי יוצאי בית ההשקעות IBI אשר הינם בעלי ניסיון וידע עשיר בניהול השקעות בתחומי אגרות החוב והמניות בשוק ההון הישראלי והשווקים הגלובליים.

גיא גלובל

שותפות מוגבלת

קרן גידור המתמחה בשוק אגרות החוב הדולריות הגלובלי. מנהל השקעות: יאן טויטש

עוד על הקרן

גיא אקוויטי אופורטיוניטיס

שותפות מוגבלת

קרן גידור המתמחה בשוקי אגרות החוב והמניות בישראל. מנהל השקעות: עודד גל

עוד על הקרן

גיא פאנד

שותפות מוגבלת

קרן גידור  המתמחה בשוק אגרות החוב בישראל. מנהל השקעות: עודד גל

עוד על הקרן

גיא פאנד

שותפות מוגבלת

קרן גידור  המתמחה בשוק אגרות החוב בישראל. מנהל השקעות: עודד גל

עוד על הקרן

גיא אקוויטי אופורטיוניטיס

שותפות מוגבלת

קרן גידור המתמחה בשוקי אגרות החוב והמניות בישראל. מנהל השקעות: עודד גל

עוד על הקרן

גיא גלובל

שותפות מוגבלת

קרן גידור המתמחה בשוק אגרות החוב הדולריות הגלובלי. מנהל השקעות: יאן טויטש

עוד על הקרן
הטופס נשלח בהצלחה! נחזור אליכם בהקדם.
אירעה תקלה בשליחת הטופס. אנא נסו שוב מאוחר יותר.

צרו קשר

טלפון:   09-7673802

מייל:   invest@guypartners.co.il

כתובת:   בית דרויאנוב, גלגלי הפלדה 11 כניסה 3 קומה ,4
הרצליה פתוח 4672211

כתובת למשלוח דואר:   ת.ד 2153 הרצליה פתוח 4673301

צרו קשר

טלפון:   09-7673802

מייל:   invest@guypartners.co.il

כתובת:   בית דרויאנוב, גלגלי הפלדה 11 כניסה 3 קומה ,4
הרצליה פתוח 4672211

כתובת למשלוח דואר:   ת.ד 2153 הרצליה פתוח 4673301

הטופס נשלח בהצלחה! נחזור אליכם בהקדם.
אירעה תקלה בשליחת הטופס. אנא נסו שוב מאוחר יותר.

הנתונים המפורטים לעיל מהווים מידע כללי בנוגע לפעילות החברה והשותפויות. ההשקעה בשותפויות הינה על בסיס הצעה פרטית ובכפוף למגבלות הדין החלות לעניין מספר הניצעים לפי חוק ני"ע, ולפי שיקול דעתו המוחלט והבלעדי של השותף הכללי לענין קבלת שותפים. הזכויות בשותפויות אינן מוצעות ולא יוצעו לציבור, ואינן רשומות ולא ירשמו למסחר. ההשקעה בשותפויות הינה בהתאם להסכם השותפויות שייחתם בין כל השותף הכללי למשקיע, והיא טומנת בחובה סיכונים כמפורט בהסכמי השותפויות וכן סיכונים נוספים הנובעים מחשיפה לניירות ערך. האמור לעיל לא מהווה ייעוץ/שיווק השקעות ו/או תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או ייעוץ מס בידי מי שמוסמך לכך, המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פרסום מידע זה אינו מהווה הצעה לציבור להשקעה בשותפויות. כל המידה והתכנים באתר זה מסופק "As Is" ללא אחריות או ייצוג מכל סוג שהוא, מפורש או משתמעחלק מן המידע הכלול במצגת ו/או באתר זה הינו "מידע צופה פני העתיד"  אשר אין ודאות כי יתממש.

© כל הזכויות שמורות לגיא פרטנרס ישראל (ע.ג.) בע"מ